Pati Sensorial

Una proposta per a l’Escola Joan Rebull de Reus, dirigida a redissenyar el pati d’educació infantil. El projecte s’ha basat en la necessitat del nen de desenvolupar els seus sentits, per tal de que sigui més creatiu i pugui tenir una visió més oberta del món que l’envolta.

Google Maps