Pati aeri

El projecte Pati Aeri proposa un mode de comprensió del joc a una cota elevada de 60 centímetres d’alçada, una nova forma de joc interactiu.
És la unió de diferents mòduls triangulars metalics, per crear formes lliurament,
els quals també es vesteixen de diversos tipus de malles i opacitats segons les necessitats.
Una postura de contemplació de la natura i els seus diferents nivells de cotes:
el pic, la vall i el riu.

Google Maps