Patch_playground

Els patis de les escoles són espais que moltes vegades no es tenen en compte com a zona d’aprenentatge.
En aquest projecte es busca la continuïtat entre l’espai interior de l’escola amb el seu exterior, el qual no ha de ser necessàriament una pista de futbol. Amb l’objectiu de potenciar la creativitat i el desenvolupament pedagògic dels infants, Patch juga amb la diversitat de materials i textures, que vesteixen el paviment i els paraments per tal que els alumnes experimentin diferents formes d’interactuar amb l’entorn. Per altra banda, de forma complementària, s’utilitzen peces de Meccano a escala humana amb les que es poden fer infinitat de figures a través de les seves unions. Aquests elements disposats al llarg del pati de forma mòbil o fixe, es van modificant all llarg del temps per la intervenció dels infants amb l’ajuda de professors. Muntar i desmuntar les peces serveix per treballar el treball en equip, adquirir coneixement de l’espai, coneixements matemàtics, millorar l’habilitat de raonar i concentrar-se, etc. El fet que les figures que es creen siguin més o menys abstractes i tinguin moviment dins del pati, juntament amb el tractament de diverses textures, estimulen la creativitat, la imaginació i la llibertat.

Google Maps