ORIGAMI

Origami és una estructura dissenyada a partir de la idea de plegar i desplegar. És un tipus de parada que s’adapta a tot tipus de comerços, ja que, gràcies als laterals de fusta perforats, hi pots unir diferents accessoris que ajudaran a disposar els productes de manera organitzada.
El toldo es basa a partir del concepte d’estel de vent, on crea una gran coberta i uns colors que donen vida al mercat.
S’han utilitzat materials sostenibles, ja que valorem que el disseny tingui sempre un impacte mínim cap al medi, i accessibles, fent-la així, una parada econòmica.

Google Maps