MUNDO MÁGICO

El projecte neix amb la idea de generar un espai en el qual els nens i nenes puguin jugar, un espai en el qual puguin convertir-se en el desitgen.
El joc és el plaer i és una experiència de llibertat d’aprendre, investigar i descobrir el món que els envolta, estructurant-lo i comprenent-lo, prenent contacte amb els seus iguals. Això li ajuda a anar coneixent a les persones que l’envolten, aprendre normes de comportament i a descobrir-se a si mateix. A més estimula la creativitat infantil, i crea zones potencials d’aprenentatge.
Com a objectiu teníem crear un espai atractiu i que pugui ser usat per a diferents activitats, a més de l’esbarjo. Aquest espai generat amb els mòduls està pensat per als nens, aquests són els propis creadors de l’espai, són Co-Creadors.
El mòdul està realitzat a partir de bastidors de fusta de diferents mides, els quals alberguen al seu interior una làmina de plexiglàs de diferents colors que genera un joc de llums i ombres, juntament amb els diferents colors, projectats sobre el sòl i fomentant l’aprenentatge mitjançant el descobriment l’exploració de la forma i la matèria per desenvolupar els sentits dels nens. Aquests mòduls poden variar la seva posició i funció creant així atmosferes i zones de diferent ús. A partir de la mateixa base, del bastidor de fusta i la làmina, es poden crear diferents elements, no només el mòdul, sinó, també diferents estructures.

 

Google Maps