LITTERASLIGNO

Davant la cerca de complementar l’aula amb el pati, canalitzant l’aprenentatge per mitjà del descobriment i la interacció social entre infants, trobem una arquitectura que facilita l’activitat física, psíquica i que genera un sentit d’identitat propi en cada nen.
S’intervé en el patí inert, amb paviment de formigó continu. Un espai que durant l’esbarjo, queda dividit en dos, amb la presència frontissa dels professors, per tal de discernir els alumnes entre cicles.
Centrat en la importància de l’aprenentatge basat en les experiències, el gran canvi es fa evident en l’espai de joc destinat pels estudiants dels cicles de primària.
La separació es fa tangible a través d’unes lames verticals de fusta, que es van desenvolupant en l’espai, unint tot el perímetre, i dotant de sentit i significat cada punt d’interès.
Aportant dinamisme al paviment, i dibuixant una topografia plena de natura que aporta ombra, es produeix un espai de joc creatiu, de relaxació i comunicació
directa entre els nens.

LITTERAS LIGNO

Potenciant l’activitat física, destaca un àrea de cistelles de bàsquet, i la introducció un rocòdrom mini.
En zona coberta, queda el porxo amb caràcter efímer. Presidit per un llarg armari, del qual s’hi poden extreure taules i bancades. Fet que permet la utilització de l’espai, com aula exterior.
Finalment, al pati es generen tres zones diferents, per donar resposta a les necessitats d’activitat física, socialització i aprenentatge. Les quals queden en unitat i harmonia gràcies a la presència dels materials triats, que s’estenen de forma continua.
Fent destacar el projecte, pel concepte de renovació del pati, a través del cautxú, i d’un element natural, com és el cas de la fusta, materials que doten l’espai d’identitat pròpia.

Google Maps