La Paperina

Aquest és un projecte interdisciplinari realitzat per tres estudiants de diferents especialitats dins de l’àmbit del disseny.

“La Paperina” és una parada de mercat que té com a objectiu divulgar els següents valors:

Resoldre la problemàtica que existeix en el mobiliari d’ús públic i comú.
Innovació en els mercats de carrer tradicionals.
Sostenibilitat, incentivant la reducció de materials contaminants i no reciclables.
Adaptabilitat, en tractar-se d’una parada formada per mòduls proporciona flexibilitat segons les necessitats del paradista.

És una proposta ubicada al mercat de Vic que pretén trencar radicalment amb l’estètica quotidiana a la qual estem habituats, per aconseguir un nou concepte, tant útil com ecològic.

Seguint amb el concepte de la papiroflèxia, l’espai transporta a una parada distribuïda en funció d’una visibilitat panoràmica dels productes. Els materials utilitzats han estat la fusta natural, teixit reciclat i tela de sac, seguint amb aquests valors, tots els productes seran entregats amb una bossa de cotó i/o amb una paperina de paper reciclat.

Google Maps