Juguémonosla x Caspolino

Us presentem el nostre projecte, “Juguémonosla x Caspolino”, pel qual la
comissió d’espais format pels pares, especialistes i integrants de
l’escola Caspolino, va rebre la proposta lúdic pedagògica, i va apostar en fer-ho realitat. Amb 600 euros de pressupost comencem la nostra investigació
per poder assumir i donar resposta a les necessitats trobades, a partir d’uns
prototips provats per alguns nens. L’escola Caspolino, ubicada al barri
de Gràcia, de Barcelona, opta per una pedagogia experimental, principalment la
de Reggio Emilia, per educar nens entre 0 a 3 anys. En aquesta etapa, el nen
adquireix el coneixement a partir de la interacció amb el seu entorn immediat.
A partir d’aquí, dissenyem uns dispositius que compleixen la funció de joc
experimental i creem diverses peces geomètriques. El nostre disseny pretén
potenciar el desenvolupament dels sentits dels nens jugant amb factors
ambientals com la llum i els materials naturals. Aquests dispositius generen
noves experiències que permeten que el nen vegi i descobreixi el món amb d’altres
ulls. A més, com a objecte connector entre l’interior i l’exterior hem dissenyat uns
bancs amb formes ondulades i orgàniques, que compleixen 2 funcions: la primera
atreure els nens a sortir a l’exterior per jugar amb la forma de tobogan del banc i
la segona com a seient per a les mestres a l’hora de vigilar els nens durant
l’hora d’esbarjo.
Escola Bressol Caspolino

Google Maps