IRREGULARPLAY

Aquest projecte consisteix en una escola que està dividida en dos patis, el superior està dedicat als nens de 3 a 5 anys i l’inferior als nens de 6 a 12 anys. La creació d’aquests patis ha sorgit de la idea de dissenyar un espai amb el què els nens puguin jugar i aprendre, i al mateix temps puguin deixar volar la seva imaginació ajudant-los a fomentar la seva creativitat.

En tot moment vam tenir clar que ambdós patis haurien de ser una unitat però cada u amb un caràcter distint. La forma principal triada és una envolvent de formes asimètriques que simula una caseta. En tot el disseny hem utilitzat formes poligonals irregulars en les que s’integren els diferents jocs.

Hem creat un espai on els nens gràcies a les formes utilitzades, a les textures, als colors, a les dimensions i als jocs produïts per les ombres, desenvolupin al màxim la seva creativitat, imaginació, assertivitat i companyerisme.

 

Google Maps