Insha’Allah

Aquest projecte replanteja la parada ambulant qüestionant-se tant la forma com el concepte. Agafant el top manta com a punt de partida, neix amb la intenció d’ajudar a visibilitzar el seu col·lectiu. Els manters lluiten dia a dia en contra la repressió, el racisme i la violència institucional. Nosaltres pretenem posar en valor els seus sabers que, com a col·lectiu minoritari, estan invisibilitzats.

A més a més de crear una estructura per vendre els productes de la marca top manta, generem la possibilitat de transformar-la per crear un espai de taller. D’aquesta manera, intentem apropar a través dels tallers, la cultura africana a la nostra cultura occidental.

L’intercanvi de sabers es produeix des de l’inici del projecte. La fabricació de l’estructura està pensada de manera que, hi participen alguns col·lectius del barri de la Barceloneta. L’ateneu de Fabricació, per exemple, col·labora fabricant les peces d’unió de l’estructura. El cartró de les taules també està reciclat de la seva pròpia botiga i la resta de materials són taulons de fusta OBS pel carro i llistons de fusta encolada per l’estructura mutable. D’aquesta manera aconseguim un disseny fàcil de muntar, lleuger i econòmic.

Cada cap de setmana es farien diferents tallers depenent dels col·lectius que vulguin participar. L’estructura està pensada de manera que pugui variar de forma segons les necessitats de cada taller. A més a més de funcionar de manera autònoma, l’estructura també es pot acoblar a alguna fira ja existent. Per exemple, la fira d’artesania del palau del mar, que també es fa a la Barceloneta. Finalment, al ser una estructura fàcilment movible, dóna la possibilitat de desplaçar-se a escoles i universitats interessades a conèixer el projecte. Donant així més visibilitat del col·lectiu en el sector de l’ensenyament.

Google Maps