HEXAPLAY

En aquesta edició dels premis habitacola es planteja el redisseny dels patis d’escola, on es promogui la integració social, la igualtat de gènere, augmentar la creativitat, evitar el sedentarisme infantil, i l’aprenentatge de coses que no s’aprenen en una aula.
Hem escollit l’escola de Miguel Hernández a Alcoi (Alacant), en aquesta escola el pati es troba dividit en dos rangs d’edat, de 2 a 5 anys que es troba en la part superior i de 6 a 12 anys que és on es troben les pistes.
Tot el disseny està basat en mòduls hexagonals.
S’ha volgut unir mitjançant una part de l’estructura el pati infantil amb el de primària per poder tenir contacte visual.

Utilització de polipropilè opac i transparent per a la construcció d’aquestes estructures, també s’utilitza el cautxú per al terra, i teles per a la zona d’ombres.
Hem utilitzat el disseny de les estructures com forma de joc alternativa a l’habitual i alhora com a aprenentatge de coses que no s’aprenen en una aula.
Els colors i les formes ajuden a dinamitzar i activar la ment i la creativitat dels nens, impulsant jocs menys normalitzats.
APRENDRE COSES NOVES
PROVAR COSES DIFERENTS
CONVÈNCER-NOS QUE NO HI HA
LIMITIS ESTABLERTS

Google Maps