HEVEAMBULANT

Hevea és una parada ambulant que utilitza com a material principal el cautxú, el qual s’obté d’un arbre procedent de països tropicals anomenat Hevea brasiliensis, d’aquí surt el nom de la nostra parada.
S’ha escollit el remolc com a base del projecte, ja que és un element que permet obrir-se de cara al públic. S’han utilitzat materials lleugers i resistents als impactes ambientals com el alumini, i tant la fusta com el cautxú, provenen d’origen natural i reciclables, per tal de crear el mínim impacte nociu al mediambient.

Google Maps