Renta el teu temps

El projecte “Renta el teu temps”, intenta reinventar un espai en desús, tant aprofitable com és un terrat, utilitzant-lo per incorporar una servei de bugaderia que té en compte el medi ambient.
Els terrats no tenen una funció útil avui dia, són espais accessibles que tenim però no fem servir.
Amb aquesta proposta s’ofereix un servei útil, innovador, rendible i econòmic.
Aquesta proposta gira al voltant d’un mòdul prefabricat que disposa de plaques fotovoltaiques translúcides al sostre, que dóna sostenibilitat energètica tant per la bugaderia com per la resta de l’edifici. El mòdul també aprofitarà la llum natural gairebé tot el dia. Aquesta construcció
s’ha pensat amb la intenció de poder ser adaptable a qualsevol coberta plana, amb unes característiques estandarditzades.
Renta el teu temps, donarà un servei exclusiu a la comunitat a la qual pertanyi. La idea és eliminar els electrodomèstics especialitzats en la neteja de la roba de cada domicili, creant un estalvi de temps.
Amb això eliminem una despesa individual (d’aparells elèctrics, llum, aigua,temps…), emprat en aquesta feina, per convertir-ho en una despesa comuna i un servei extern de la feina que dóna aquesta tasca.
En conclusió, el projecte vol reutilitzar espais en desús recuperant així una part del dia a dia dels nostres avantpassats però amb una nova visió del concepte del terrat.

 

Google Maps