RefugeeXperience

” Refugee experience” és una proposta de disseny crític que es centra envers la problemàtica dels refugiats de guerra.
Aquest projecte es pot definir com una multidisciplinar experiència “suïcida” als terrats (estadística, escenografia, marketing, disseny de producte…).
Simula de manera metafòrica i empàtica, el drama i les problemàtiques que pot viure qualsevol Europeu a l’hora de fugir del seu país en guerra buscant un destí …. un “TERRAT” millor!.

Google Maps