HABITACOLA2016_OXIGENBCN

El projecte tracta de crear uns porxos de vegetació natural a les parts superiors de la illa de l’Eixample de Barcelona, creant-hi ombres els mesos més calorosos del’any.
El conjunt de tots els porxos de l’illa simulen un gran pulmó, el qual seria una manera de combatre les emissions contaminants i reivindicar un aire més pur a les grans ciutats.

Google Maps