HABITACOLA2016_modular

Els terrats actualment es troben en desús, inutilitzats, oblidats…es a dir, són espais morts o desaprofitats, en la majoria dels casos. Si els estudiem, veurem que aquests tipus de terrats es troben a les ciutats i no als pobles. Estudiem les possibilitats de recuperar-los i reintroduir-los a la vida quotidiana de les persones.
A peu de carrer observem que les ciutats estan plenes d’estrès, soroll, caos… no tenim en compte que uns metres en vertical són els que ens separen de cercar una altra perspectiva d’ella mateixa. S’ha de reutilitzar, reactivar, reciclar, reinventar i/o dissenyar una proposta.

Els terrats ens permeten trobar silenci, pau, vistes, estrelles, sol… només la separació d’uns metres en vertical, ens transporten a gaudir de factors tants simples, però a l’hora imprescindibles.
La proposta es basa en utilitzar i tindre en compte aquestos espais, complementar-los creant un element que ens permeti gaudir de tot el que hem nombrat amb anterioritat, que sigui còmode i confortable. És de tipus modular i de baix impacte ambiental. Els elements a utilitzar són la fusta i els seus derivats. Aquesta proposta ens permet gaudir de nit i de dia, al sol i a l’ombra.

Simplement amb aquesta intervenció de complementar l’espai, creiem que guanyem satisfacció individual i benefici conjunt.

Google Maps