El Galliner

“El Galliner” proposa utilitzar el terrat de l´edifici situat Av. PaÏsos Catalans , Bloc Miramar 3 de Tarragona com espai expositiu. Un nou us que possibilita apropar l´art a la col·lectivitat, i compartir experiències pròpies i alienes com a pràctica quotidiana.

 

Google Maps