GROC

Groc, es troba a Ontinyent (València) a la plaça de la Coronació, ja que és un espai obert i adequat per a muntar parades ambulants. El projecte és una proposta d’abstracció on els elements geomètrics, que al mateix temps s’adapten perfectament a la singularitat d’aquest entorn, es presenten a força de plànols que s’obrin i es tanquen de manera molt flexible en l’espai.

Es tracta de mòduls geomètrics i cadascun d’ells es pot adaptar a una funció concreta. Ens trobem al projecte amb quatre mòduls destinats a la funció de venda: melons d’or, exposició de productes relacionats amb la fotografia, i llibres. Tot açò complementat amb un últim mòdul de pas que articula la composició dels mòduls. S’hi ha decidit nomenar cadascun d’aquests mòduls amb una lletra que
conjuntament amb la unió dels mateixos forma la paraula GROC.

Quant a l’ús dels colors i les superfícies planes estableix un vincle amb el moviment del neoplasticisme, ja que s’endinsa amb la cerca d’un llenguatge d’abstracció progressivament en virtut del qual les formes anirien reduint-se a línies rectes horitzontals i verticals. S’adapta el color groc de forma plana, emprant com a forma geomètrica principal el rectangle amb un toc d’asimetria.

També s’hi du a terme la sostenibilitat al projecte, ja que s’utilitzen materials com la fusta i el jute que són ecològics i respectuosos amb el medi ambient.

Google Maps