Green House

En els últims anys la consciència per promoure actituds sostenibles a les ciutats ha portat a moltes persones a conrear les seves pròpies verdures, hortalisses i fruits a les teulades i terrasses.

Trobar assessorament i planter al nucli de les ciutats pot arribar a ser complicat donat que és un producte que sol tenir associada la seva venta a les cooperatives o centres de jardineria situades a l’extraradi.

Hem trobat interessant idear un punt de venta dedicat a la horticultura que contribueixi a despertar l’interès pel conreu a la ciutat i així contribuïr a cobrir de cobertes verdes les ciutats adaptant-nos així al canvi climàtic.

Green House vol ser aquest punt de venta ambulant que ofereixi assessorament i proveeixi l’hort urbà de manera propera i fresca des de qualsevol mercat ambulant o fira, podent arribar així a un sector més gran de la població.

Per tal fet, es proposa un mòdul remolcable amb un aspecte facilment identificable amb les naus hivernacle on es produeix i neix el producte que es ven, el planter.

Aquesta parada ambulant és de fàcil instal·lació ja que està pensada per a que tot el producte ja hagi estat col·locat previament des de la base proveïdora i nomès calgui frenar el mòdul, per tant calculem que 10 minuts és el temps necessari de muntatge entre l’arribada i la obertura al públic.

Al llarg de l’any hi ha un cicle de cultiu diferent i continuat, a cada temporada estacional li correspon un tipus de fruita i/o hortalissa, per tant existeix una continuïtat en la venta ,fet que fa que es pugui fer servir la parada ambulant sempre.

Google Maps