ESPAICREATIU

Fomentar i complementar el que creiem que és important en l’àmbit de creativitat, experimentació, hàbits… com serien la lectura, les arts plàstiques, el teatre i la música.

Creem tres espais al pati de l’escola, on es podran desenvolupar les activitats abans esmentades. Amb elements de fusta i gomes als laterals per no perdre el contacte amb l’exterior, evitar que sigui una altra aula i tenir llibertat per entrar i sortir.

Google Maps