ENXARXA’T

Què és Enxarxa’t?

Enxarxa’t és un projecte situat en les escoles, en concret: en el pati, ja que és un espai on els infants hi passen moltes hores ( el mateix temps que en les assignatures més importants).
Els patis són un espai molt important per als infants però alhora són pobres si ens basem amb necessitats, com per exemple: són un espai amb una mida reduïda, on la majoria d’espai és ocupat per zones d’esports, en concret el futbol. I en molts d’ells, no et donen l’oportunitat d’aprendre en el temps lliure

Què volem?

Volem donar l’oportunitat a totes les escoles de fer aquest canvi en el seu pati amb un element bàsic, que és la xarxa. La xarxa pot adoptar diverses formes depenent de la necessitat de l’escola o del grup que utilitzi el pati en certs moments.

Com ho fem?

Un cop s’han trobat totes les necessitats bàsiques en els patis, les agrupem en 3 àmbits diferents en relació amb la seva funció. Els tres àmbits són: Enxarxa’t Segur, Enxarxa’t al joc i Enxarxa’t al Descans.

Com arribem a totes les escoles?

Com s’ha dit, la xarxa és l’element amb el qual volem resoldre el projecte, però entenem que totes les escoles no tenen les mateixes condicions. Una xarxa és assequible per a totes les escoles i per això tots els infants volem que gaudeixin sigui quina sigui la seva situació econòmica.

Google Maps