ELOGIO DE UN PATIO

Per a l’elaboració del projecte partim d’un pati d’infantil, “Un pati com els altres”.
Pretenem enriquir l’espai, generar més capacitats d’ús, un ús reservat a la imaginació d’un nen.
La idea consisteix a transformar la topografia plana del pati actual en una topografia amb desnivells.
La forma de la planta es genera a partir de la formes dels gravats de Chillida, on els espais buits, tenen la mateixa importància que els buits.

Aquests desnivells es materialitzen en plataformes, que diferenciades també pel color i la textura poden ser utilitzades coma espais lúdics igual com a espais on els nens poden realitzar altres activitats com poden ser classes a l’aire lliure.
Unes zones on poden desenvolupar-se alguna activitat educativa són les dues zones centrals (les zones buides), que funcionen com una àgora amb grades. Encara que tot l’espai és per si mateix  flexible perquè els nens l’utilitzin al seu criteri.
El sistema constructiu utilitzat fa que la forma generada pogués haver estat qualsevol altra forma i es pogués haver instal·lat a qualsevol altre pati.

Google Maps