El espacio es nuestro

En aquest projecte es planteja el redisseny de l’ús creatiu del moment de l’esbarjo, denominat El espacio es nuestro, en l’escola CEIP Pràctiques que es troba ubicat a prop de l’estació de Sants, Barcelona. El nostre treball en aquest centre es basa en l’aportació de diferents eines i components per afavorir l’autogestió espai-temporal per part dels nens, introduint una dinàmica que amplia la norma preestablerta.
D’aquesta manera, se’ls proporciona una sèrie d’elements lúdics, d’una banda, elements de creació, com és la maqueta de treball, i per una altra, elements de reunió. Els de creació estan formats per una sèrie de cilindres de fusta (8 mm x 10 cm) i les unions que facilitaran la construcció de les estructures bàsiques, de número il·limitat en les possibilitats geomètriques, que aniran acompanyades amb elements extres com a xarxes o taulers de fusta.

Cada classe a final de curs es reunirà una vegada per argumentar i arribar a un punt en comú entre ells, que posteriorment exposaran els delegats de cada classe en una reunió més reduïda, per a la formulació de les idees finals. En aquestes reunions s’utilitzarà un conjunt de cubs de diferents altures, encaixats uns dins d’altres en sèries de tres formant una grada. La interacció amb ells conduirà els nens a estats de tranquil·litat i concentració, a més de facilitar la comunicació entre ells, gràcies a la pissarra en determines cares dels cubs, i a les parets de la zona de reunió. S’aconseguirà així un aprenentatge de valors quant a argumentació, acceptació de l’opinió de l’altre, arribar a un acord, escoltar, etc.
Finalment, sent activa la participació de pares i mestres d’aquesta escola, seran ells els qui voluntàriament construiran les estructures a nivell real en el centre.

 

Google Maps