DOME

Dome és una parada multifuncional gràcies a la versatilitat dels seus elements, que proporcionen un fàcil transport. Tots poden ser plegats, reduint així la seva mida. Dome aconsegueix una experiència d’usuari al crear un espai de confort i benestar, que trenca totalment amb la monotonia, es tracta d’un espai notablement visible des de diferents punts, que crida l’atenció i crea curiositat a l’usuari.
Aquests espais que proporciona la parada poden ser modifcats canviant la posició i regulant els mobles per crear així taules, tamborets o prestatgeries. La cúpula també és desplegable, pot crear espais més o menys oberts segons convingui. La cúpula esta formada per una estructura de tubs rodons d’alumini anoditzat, que s’introdueixen en una tela de lli, aconseguint una “tenda de campanya” regulable segons l’alçada que es desitgi. A la part frontal la “tenda” la coberta és retràctil i esta feta de plàstic biodegradable transparent, quepermet veure i protegir l’interior.
El mobiliari de la parada esta formatper uns mobles desplegables, fets de fusta de pi insignis.
Serviran de cadira, de taula o de prestatgeria segons convingui.
La ubicació seleccionada ha estat la plaça del sol de Barcelona, un espai familiar i a l’aire lliure, un lloc perfecte per crear activitats i donar-li ús a la parada.
Segons l’espai i l’ús escollit per la parada, es pot canviar el seu color, per adequar-se més a l’entorn o a l’esdeveniment. Com per exemple, festivals de música, centres comercials, festes majors, fires i mercats.

Google Maps