De Viatge

Concebuda com una maleta de viatge, tots els seus elements queden integrats
dins la parada permetent una extraordinària mobilitat a l´hora de desplaçar-se.
Gràcies als seus materials sostenibles i a la seva flexibilitat, s´aconsegueix crear,
d´una forma econòmica, un nou concepte de parada ambulant senzilla, còmode,
pràctica pensada per oferir el màxim confort a tots els que hi intervenen.
Un sistema d´un únic mòdul de 1´70m d´alçada, extensible fins a 2´20m, facilita el
seu transport, destacant la rapidesa en el procés de muntatge i desmuntatge. El
seu interior disposa de diversos calaixos expositors, així com un mostrador que es
pot col·locar on sigui més adient. La cara interior d´aquest el formen uns calaixos
dissenyats per custodiar objectes de valor, oferint més seguretat al venedor.
També conté un calaix prim amb un sistema de calefacció per resistència elèctrica
ubicat a la part inferior del moble. Aquest calaix s´alimenta de l’energia proveïda
per les plaques solars instal·lades a la part superior de la parada, contribuint a una
major sostenibilitat energètica. També alimentaran les bombetes que il·luminen
la parada.
El frontal del mostrador s´ha reservat per a la publicitat. Quan el mòdul queda
obert, una lona en forma de ventall s´obre protegint al venedor de les possibles
inclemències.

Google Maps