CONSTRUIR JUGANDO

Construir jugant planteja la idea que un pati d’escola no sigui només una zona de joc sense cap tipus d’objetiu, si no que en ell es continuï el desenvolupament del propòsit de l’aula, és a dir, es fomentin els valors d’aprenentatge, treball en equip, companyonia… Està destinat a segon cicle d’educació infantil, de 3 a 6 anys.

Escollim una zona on conviuen durant l’esbarjo tots junts per fomentar el treball entre ells, els més grans i els més petits. En concret l’escola escollida és el Rei En Jaume de Xirivella, aquesta escola que es va fundar el 1979 actualment compte amb cicle tant d’infantil com de primària i recentment ha incorporat una aula de dos anys. En l’esbarjo conviuen en aquest moment vuitanta alumnes, disset de tres anys, vint-i-cinc de quatre anys i trenta-vuit de cinc anys.

La nostra proposta planteja el joc mitjançant l’aprenentatge, la geometria i el treball grupal. D’aquesta forma sorgeixen una sèrie de mòduls que transformen l’espai en aquests moments buit en zones d’interacció entre ells sigui quin sigui la seva edat o l’espai del que es disposi ja que són totalment combinables. La seva materialització amb una fusta tropical com és la teka, permet que el seu manteniment no sigui molt elevat ja que són fustes especials per a l’exterior.

Es plantegen tres unitats bàsiques:
El cub
La piràmide
L’hexàgon

 

Google Maps