Connexions

L’escola bressol La Llàntia està ubicada al barri de La Llàntia de Mataró, aquesta és una ubicació tranquil·la envoltada de cases i camp. L’escola bressol és veïna de l’institut IES Josep Puig i Cadafalch i l’escola CEIP La Llàntia. En aquest relaxat ambient els alumnes gaudeixen d’un espai privilegiat on aprendre i gaudir dels espais exteriors de l’edifici, el pati.
El projecte presentat idea la manera d’unir els diversos espais/ambients del pati mitjançant la configuració espacial d’un circuit de camins de fusta i elements tèxtils de colors que enllacen els diferents components de joc distribuïts al pati.
D’aquesta manera es procura el màxim aprofitament de l’espai del pati en referència a les opcions de joc plantejades així com una major oportunitat de fer ús de tot l’espai per part dels nens. La idea d’enllaç és plantejada de manera que es treballa en cel i terra, i condueix als infants a explorar més enllà potser d’on tenien costum actualment de jugar.

El pati de La Llàntia son 819m2 distribuïts en forma d’L abraçant l’edifici de l’escola per dos dels quatre costats. La superfície del pati està delimitada per una reixa metàl·lica d’uns 2,5m d’alçada parcialment coberta per plantes enfiladisses. El terra del pati és una esplanada de sorra només interrompuda per una vorera que envolta l’edifici de l’escola bressol i el camí que condueix de la porta del carrer a la porta de l’edifici.

L’espai del pati compta amb varis ambients creats mitjançant la utilització de diferents elements de joc com ara: rodes enterrades a diferents alçades, caseta de joguina, sorral i una hamaca a l’alçada dels infants. D’aquesta manera es creen espais diferenciats i pensats per al desenvolupament de distintes capacitats així com promocionar una dinàmica de joc entre els infants i l’ús d’un espai.

Google Maps