Aventura Sensorial

La idea d’aquest projecte consta en crear un espai d’esbarjo i alhora d’aprenentatge. Actualment el pati d’aquesta escola es divideix en la zona d’infantil i la zona de primària i el que hem volgut aconseguir és crear una unió entre aquests dos espais per a que tot el pati pugui ser per a tothom. Consta de dues zones diferenciades i una zona neutral situada al centre de l’espai. Una zona tracta de treballar els cinc sentits: oïda, vista, gust, tacte i olfacte, i l’altra zona, la de diversió i aventura. L’espai neutral consta d’un immens sorral en diferents nivells que unirà a tothom dins el mateix espai, donat que és un element que tots els nens fan servir.

Google Maps