sintecho

El nostre projecte busca un nou ús per als terrats desaprofitats de comunitats de veïns, oferint un sostre i certa qualitat de vida als sense sotre, que  col·laboraran en la comunitat amb el manteniment de les instal·lacions (neteja, reparacions, etc.), ajudant d’aquesta manera a la seva reintegració social.

Autors: Evelyn Cuéllar, Andrea Atzeni

EASD Pau Gargallo de Badalona

Professor: Cristina Prats

Google Maps