Sense ordre de tornada

Sense ordre de tornada és un projecte que neix de dalt cap abaix. Ens ubiquem en els
terrats; aquells magnífics espais oblidats que donaven vida a la ciutat.
Pujo a casa; obro la finestra i m’envaig a dormir amb la gent. La ciutat, lentament,
es va apagant. I amb ella, el meu ‘jo’ més intern. L’espai suposa un refugi compartit,
un moment d’intimitat compartida.
I hi sóc jo, i hi ets tu. Ambdos amb l’espai i l’espai amb nosatres. Compartint un punt
que ens aporta als dos allò que necessitem: tornar a casa, la llar, espai conegut i zona
de confort.
Puja a casa; és indiferent si sonen les 2 a.m o si ni tan sols s’ha acabat de posar el sol;
aquí t’espero.
Ens veiem aquesta nit?

Memòria: issuu.com/beti_gomis/docs/memo__ria_sense_ordre_de_tornada

Autors: Eric Jover Bosque, Beatriu Gomis, Cristina Batlle

Escola BAU

Professor: Mariona Genís

Google Maps