Con el soporte de

  • Ajuntament de Barcelona
  • Incasol

Protectores

  • Co·legi d'aparelladors
  • Col·legi d'Arquitectes de Catalunya
  • Grupo Consentino
  • Hager
  • Valentine

Colaboradores

  • Dpr Barcelona
  • Minim
  • Santa Cole