Con el soporte de

 • Ajuntament de Barcelona
 • Incasol

Protectores

 • Co·legi d'aparelladors
 • Col·legi d'Arquitectes de Catalunya
 • Axalta
 • Grupo Consentino
 • Gira
 • Hager
 • OIC Penta

Colaboradores

 • Minim
 • Santa Cole