20 graus

20 graus és una proposta de parada ambulant que resol la necessitat de compravenda en un espai públic. L’ubicació escollida és la Plaça de la Llibertat a Reus.

La parada està formada per un cub de 2’20 m d’aresta, el qual es divideix per un angle de 20 graus. consta de dues parts: en una trobem el producte, exposat amb ganxos i lleixes encaixades a una planxa metàl·lica perforada, el qual permet disposar-los a voluntat del venedor, i en l’altra part trobem el taulell on el treballador pot atendre els clients. Les dues parts es troben encarades una a l’altra i unides per un estor. Quan es tanca, tot el producte es pot deixar exposat i només cal desplaçar les dues parts per obrir la parada.

Pel que fa a la seva funcionalitat, hem volgut posar en dubte la tradicional manera d’apropar-te a un mercat ambulant i interactuar amb el venedor. Hem creat una parada on el comprador se situa en el centre, entre el producte i el comerciant, i interactua amb tots dos costats lliurement; on pots observar el producte sense complexos, i apropar-se al venedor de la mateixa manera.
La varietat possible de productes a exposar és molt ample: llibres, plantes, joieria, música, ceràmica, etc.

Autors: Oscar Rodríguez, Mari Ferré, Tamara Martínez

Escola d’Art i Disseny de Reus

Professor: Nacho Álvarez Martínez

Google Maps