Jurat

Acta del jurat

President/a

Maria Buhigas | Premis Hà:bitacola

Maria Buhigas

Urbanista. Despatx propi, Urban
Facts, des de 2014. Barcelona Regional
(1999-2013).

Vocals

Lola Domènech | Premis Hà:bitacola

Lola Domènech

Arquitecta i docent.

Joan Vitòria | Premis Hà:bitacola

Joan Vitòria

Arquitecte i membre
del col.lectiu El globus vermell.

Roger Subirà | Premis Hà:bitacola

Roger Subirà

Arquitecte i membre
de la junta d’ARQUIN-FAD