Sponsors

Arquinfad Promoters

  • Ajuntament de Barcelona
  • Co·legi d'aparelladors
  • Incasol
  • Fundació Banc de Sabadell

Arquinfad Sponsors

  • Arquia
  • Grupo Consentino
  • Instituto Camoes

Cooperates

  • Moritz

Media Partners

  • On

Advice

  • Pati Nuñez