Establiment Viena a Sant Pau de Riu Sec

Serra de Galliners, 65
Sabadell (barcelona)

Seleccionat FAD Arquitectura 2013

Seleccionats

Autors:

Josep Llobet Bach

Aparellador:

Eduard Pérez Ramírez

Promotor / Propietari:

Establiments Viena S.A.

Contractista:

Construcciones Esan S.L.

Fotògraf:

PB2 PROJECTE SLP

Col·laboradors:

Lluís Garcia Amorós, Javier Monte Collado

Premiats

Finalistes

Seleccionats