Video

Calle Plaza

Carrer de Marià Lavèrnia
Barcelona (Barcelona)

Finalista FAD Ciutat i Paisatge 2018
Premi d'opinió Ciutat i Paisatge 2018

Finalistes

Valoració del jurat:

"La remodelació del carrer que porta al cim del Turó de la Rovira és un treball minuciós d’escala i resolució de desnivells. La intervenció dota l’espai públic d’unes placetes que pertanyen tant al carrer com a les cases. La topografia aterrassada conforma unes «catifes» entre el carrer i les façanes, alhora que resol l’entrada a nivell per a tots els habitatges i reordena l’apropiació i l’ús informal del carrer, característic d’aquest barri."

Autors:

Ramon Bosch i Pagès, Elisabet Capdeferro i Pla

Aparellador:

MOR arquitectura tècnica slp

Enginyer:

Enigest sl

Promotor / Propietari:

Ajuntament de Barcelona

Contractista:

Obres i Serveis Roig s.a.

Fotògraf:

José Hevia

Col·laboradors:

Lluís Guanter i Feixas

Premiats

Finalistes

Seleccionats