Video

Rehabilitació del Parc de Joan Oliver a Badia del Vallès

Parc Joan Oliver (entre el c. de la Manxa i l’Av. Burgos)
Badia del Vallès (Barcelona)

Premi FAD Ciutat i Paisatge 2017

Premiats

Valoració del jurat:

“Per resoldre de manera exemplar un parc que no imposa jerarquies d’ús i per apostar per una intervenció invisible que potencia el cicle ambiental”. “Es valora que la principal intervenció sobre aquest parc existent és sota terra, és a dir, no es veu, encara que soluciona les inundacions constants que patia l’espai abans de fer-ne la rehabilitació. D’aquesta manera, els arbres es preserven intactes i disposats naturalment sobre la superfície contínua de terra, la qual cosa permet disposar d’un espai multifuncional per als habitants.”

Autors:

Claudi Aguiló i Aran, Albert Domingo i Ollé, Xavier Vendrell

Enginyer:

TDI Enginyers (projecte)

Promotor / Propietari:

AMB (Àrea metropolitana de Barcelona)/Ajuntament de Badia del Vallès

Contractista:

José Antonio Romero Polo, SAU

Fotògraf:

Jordi Surroca

Col·laboradors:

Llorenç Ramos, Raül Sebastián, Elena Mostazo, Catalina Montserrat

Premiats

Finalistes

Seleccionats