Entorns Mercat del Born

Entorns de l’antic Mercat del Born.
Barcelona (Barcelona)

Seleccionat FAD Ciutat i Paisatge 2014

Seleccionats

Autors:

Pere Buil Castells, Toni Riba Galí

Enginyer:

PCG arquitectura e ingenieria (Federico Giacomelli)

Promotor / Propietari:

Bimsa / Foment de Ciutat Vella

Contractista:

Copisa

Fotògraf:

Adrià Goula

Col·laboradors:

Federico Giacomelli, Federico Giacomelli, Adrià Guardiet, Miquel Camps, Jordi Riba, Eva Cotman, Ondrej Fabian, Jordi Ballesta, Josep Selga

Premiats

Finalistes

Seleccionats