COL·LEGI ECONOMISTES CATALUNYA

PLAÇA GAL·LA PLACÍDIA, 32
BARCELONA (Barcelona)

Finalista FAD Arquitectura 2014

Finalistes

Valoració del jurat:

"Es valora l’adequada escala urbana de l’edifici que construeix la nova façana de la plaça. La fragmentació de la façana sud, que es divideix amb escales diferents, superposa verticalment unes galeries que són el cor social de l’edifici i que omplen de vida la plaça."

Autors:

MERCÈ BERENGUÉ IGLESIAS, MIGUEL ROLDÁN ANDRADE

Aparellador:

Gabriel Valeri

Enginyer:

Grupo JG

Promotor / Propietari:

Col·legi Econimistes Catalunya

Contractista:

Tau-Icesa

Fotògraf:

Jordi Surroca, Marcel Erminy

Col·laboradors:

Vicenç Sanz, Juanjo Pérez Jarque, Zana Bosnic, Gabriel Valeri

Premiats

Finalistes

Seleccionats