CA'N JOAN JAUME I N'APOL.LÒNIA

Santa Catalina Tomàs, 36
Montuïri (illes balears)

Seleccionat FAD Arquitectura 2011

Seleccionats

Autors:

Jaume Mayol Amengual, Irene Pérez Piferrer, Raimon Farré Moretó

Aparellador:

Guillem Mas i Tomeu Bauçà

Promotor / Propietari:

Joan Jaume Roca i Apol.lònia Rigo

Contractista:

LT Grimalt

Fotògraf:

TEd'A arquitectes

Premiats

Finalistes

Seleccionats