HABITATGES NO CONVENCIONALS I LOCALS ACTIVITAT @

RAMON TURRÓ
BARCELONA (barcelona)

Seleccionat FAD Arquitectura 2011

Seleccionats

Autors:

Jordi Garcés, BERTA ROVIRA

Aparellador:

JUAN JOSÉ LARPA-DAMIAN SPOTORNO

Enginyer:

JG INGENIEROS SA

Promotor / Propietari:

PASSATGE DEL SUCRE S.L.

Contractista:

LAPIS NIGER, S.L.

Fotògraf:

ADRIÀ GOULA

Col·laboradors:

JUAN IGNACIO ESKUBI, JUAN RAMON BLASCO, MERITXELL INARAJA

Premiats

Finalistes

Seleccionats