Construcció de 75 habitatges a la Plaça Europa, parcel·la 5

Carrer Herrero, 24 / Plaça Europa, 118
L'Hospitalet de Llobregat (barcelona)

Seleccionat FAD Arquitectura 2011

Seleccionats

Autors:

José Miguel Roldán Andrade, Mercè Berengué i Iglesias

Aparellador:

Joan Rovira i Duran

Enginyer:

Disseny i Sostenibilitat SL

Promotor / Propietari:

Institut Català del Sòl

Contractista:

CRC Obras y Servicios SL

Fotògraf:

Jordi Surroca

Premiats

Finalistes

Seleccionats