REFORMA I AMPLIACIÓ DE L'ESCOLA SANT GREGORI

Carles Ribes 11-15
Barcelona (barcelona)

Seleccionat FAD Arquitectura 2011

Seleccionats

Autors:

Jaime Coll Lopez, Judith Leclerc

Aparellador:

Jordi Carbonell

Enginyer:

José Luís Hernández-AJ Ingenieros

Promotor / Propietari:

Fundació Sant Gregori

Contractista:

Acme

Fotògraf:

José Hevia

Col·laboradors:

DAVID GARCIA, FRANÇOIS GUISAN, TEODORO GONZALEZ, TERESA GALI

Premiats

Finalistes

Seleccionats