EDIFICI DE 127 HABITATGES PROTEGITS, EQUIPAMENTS, LOCALS I 78 PLACES D'APARCAMENT AL RAVAL DE BARCELONA

C. de la REINA AMÀLIA 31 a 33
BARCELONA (barcelona)

Seleccionat FAD Arquitectura 2011

Seleccionats

Autors:

EDUARD BRU I BISTUER, NEUS LACOMBA

Aparellador:

AT3 SCL / SALVADOR ARISA

Enginyer:

PGI ENGINEERING

Promotor / Propietari:

PATRONAT MUNICIPAL DE L'HABITATGE DE BARCELONA

Contractista:

DRAGADOS, S.A.

Fotògraf:

ADRIÀ GOULA

Col·laboradors:

DAVID GARCIA, JOSEP MUÑOZ, MAICA DOMÍNGUEZ, MARTA CABO, MANEL DEL RÍO, ÉLIDA MOSQUERA

Premiats

Finalistes

Seleccionats