Habitatges de protecció oficial per a joves

C/Sant Adrià, 33-35
Barcelona (barcelona)

Premi FAD Arquitectura 2008

Premiats

Valoració del jurat:

"Una construcció que atén a un programa d’habitatge social al qual
enriqueix de diverses maneres i per diversos mitjans, partint de
topologies ja assajades a les quals dignifica des de la contenció del
volum –que reforça l’escena urbana–, el revestiment de façana, la
senzillesa constructiva, la cura i la precisió en els detalls, units a
l’estandardització d’elements principals i l’aportament de confort i
durabilitat a l’edifici.
Els espais de vida queden protegits i també ampliats per d’altres
d’intermedis que n’enriqueixen els usos disponibles. A la façana al
carrer es disposa una galeria amb doble tancament que la uneix a
l’habitatge o l’aïlla, a voluntat, i li aporta aïllament tèrmic i acústic.
A l’interior de l’illa, una àmplia plataforma d’accés possibilita espais de
grau de privacitat opcional i relació variable amb els interiors de
l’habitatge.
L’accés des del carrer replanteja la relació entre el que és públic i el
que és privat, des de paràmetres d’estricta actualitat en termes
qualitatius i d’ús. Aquest mateix, com l’obra sencera, atén
probablement a valors que el Jurat considera ara pertinents en la seva
declaració d’intencions, i es mostra també capaç de romandre, com és
propi de la bona arquitectura, quan aquests valors canviïn."

Autoria:

Emiliano López, Mónica Rivera

Arquitectura tècnica:

Rafael Huertes Abarcas

Enginyeria:

PGI Grup (instal·lacions)

Empresa promotora / propietat:

Institut Català del Sòl

Empresa contractista:

Constructora d'Aro

Fotografia:

José Hevia

Col·laboració:

Florencia Grieco, Sandra Hernández, Alvaro Solís

Premiats

Finalistes