Urbiculta! Oberta inscripció Premis Habitàcola

Written by . Filed under Arquinfad, Habitàcola 2012. Bookmark the Permalink. Post a Comment. Leave a Trackback URL.

XXIV Premis Habitàcola, Urbiculta!.

Inscripció aquí

Bases

URBICULTA! els XXIV Premis Habitàcola, proposa una actuació amb elements vegetals per configurar un hort i reactivar un espai urbà. Reactivar primer un espai urbà infrautilitzat o que pot acollir més funcions de les que té assignades a l’actualitat: façanes, terrats, cobertes, patis d’illa, desalineacions de carrers… Reactivar també la sociabilitat entre les persones fomentant que aquesta actuació amb elements vegetals cridi a la participació dels habitants de la zona.

Es considera que la funció productiva de l’hort urbà i la seva capacitat de generar un lloc d’intercanvi i de relació entre persones el fan un sistema vegetal complex modèlic.

Per incentivar que els participants emmarquin les seves propostes seguint estratègies urbanes existents, es prendrà com a punt de partida l’estratègia de corredors verds urbans que l’Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona ha dissenyat per al Pla estratègic d’espais lliures de Barcelona.

Se suggereix com a emplaçament de la proposta qualsevol punt dins l’àmbit del corredor verd urbà Collserola-Ciutadella. Es podran situar les actuacions en un sol punt o es podrà proposar una actuació múltiple al llarg del corredor

XXIV Premis Habitàcola, Urbiculta!.

Inscripción aquí

Bases

URBICULTA!, los XXIV Premios HABITÁCOLA, propone una actuación con elementos vegetales para configurar un huerto y reactivar un espacio urbano. Reactivar primero un espacio urbano infrautilizado o que puede acoger más funciones de las que tiene asignadas en la actualidad: fachadas, azoteas, cubiertas, patios de manzana, desalineaciones de calles… Reactivar también la sociabilidad entre las personas fomentando que esta actuación con elementos vegetales llame a la participación de los habitantes de la zona.

Se considera que la función productiva del huerto urbano y su capacidad de generar un lugar de intercambio y de relación entre personas lo convierten en un sistema vegetal complejo modélico.

Para incentivar que los participantes enmarquen sus propuestas siguiendo estrategias urbanas existentes, se tomará como punto de partida la estrategia de corredores verdes urbanos que la Agencia de Ecología Urbana de Barcelona ha diseñado para el Plan estratégico de espacios libres de Barcelona.

Se sugiere como emplazamiento de la propuesta cualquier punto dentro del ámbito del corredor verde urbano Collserola-Ciutadella. Se podrán situar las actuaciones en un solo punto o se podrá proponer una actuación múltiple a lo largo del corredor.

Publicar un comentari

El teu correu mai serà compartit o publicat. Els camps obligatoris estàn marcats *

*
*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>